Wat is toch de reden dat mijn kind liegt, liegen

Wat is toch de reden dat mijn kind liegt?

“Dylan heb je de lamp op je kamer uitgedaan?” Volgens hem wel, maar ik weet toevallig dat de lamp niet uit is. Ik vraag hem nog een keer of hij heel zeker is dat de lamp uit is als ik ga kijken. Hij rent naar boven om de lamp uit te doen.

Wat is toch de reden dat hij hier over liegt? Hoe kun je je kind leren om eerlijk te zijn? Wist je dat het voor jonge kinderen zelfs heel normaal is om te liegen? Hier lees je waar dat liegen vandaan komt en hoe je ermee kunt om gaan.

Waarom liegen kinderen?

Alle kinderen liegen weleens. Dat is op zich niet erg. Het hoort er een beetje bij, maar het toejuichen van liegen hoeft natuurlijk ook weer niet. Liegen is ook afhankelijk van de leeftijd van jouw kind. Doen ze het bewust? Of eigenlijk niet? Op een bepaalde leeftijd mogen ze wel weten wat wel kan en wat niet kan met liegen.

Verschillende oorzaken

Wat is toch de reden dat mijn kind liegt, liegen

Als je kind liegt kan dit verschillende oorzaken hebben. Er kan angst achter zitten. Angst voor straf of een afkeuring. Door te liegen hopen ze dan geen straf te krijgen of dat je boos wordt dat ze bijvoorbeeld een slecht cijfer hebben gehaald.

Door te liegen kunnen ze juist ook iemand willen beschermen. Dat ze een geheim moeten bewaren en liegt voor zichzelf of iemand ander.

Of je kind is heel erg onzeker over zichzelf. Ze hopen er dan bij te horen door te liegen. Misschien heb je dat vroeger wel gedaan door te gaan roken. Of dat je graag bij de populaire kinderen wilde horen en alles deed voor ze.

Verder kan jouw kind ook graag aandacht willen hebben en denken dit te bereiken door te gaan liegen.

Liegen bij kinderen tot 8 jaar

Bij kinderen tot 8 jaar is het vrij normaal dat ze liegen. Ze doen dit eigenlijk niet met opzet. Ze leven heel erg in een fantasiewereld. Die loopt over in de werkelijke wereld. Ze kunnen niet goed onderscheid maken wat echt is en niet echt. Misschien heeft jouw kind wel een onzichtbaar vriendje. Kan hij hier zo vol over vertellen, dat het net lijkt alsof hij echt bestaat. Voor jouw kind is dit ook echt zo.

Wat is toch de reden dat mijn kind liegt, liegen

Liegen bij kinderen van 8 tot 12 jaar

Vanaf 8 jaar gaan ze steeds meer begrijpen dat als ze iets doen dat dat een bepaald gevolg heeft. Als ze nu gaan liegen komt dat voort uit angst en doen ze dat bewuster. Angst voor een straf of een afwijzing. Als jouw kind zich onzeker voelt, dan kunnen ze zich ook beter voordoen. Bijvoorbeeld zeggen dat het goed met ze gaat, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dat het allemaal op school goed gaat, terwijl ze eigenlijk worden gepest.

Ook kunnen ze gaan liegen, omdat ze geen zin hebben om bepaalde dingen te moeten doen, zoals geen huiswerk willen maken, huishoudelijke klusjes, tanden poesten. Dan zeggen ze dat ze het hebben gedaan, maar in werkelijkheid is dit niet zo. Het is nu veel lastiger te herkennen als jouw kind liegt, omdat ze al over veel meer sociale vaardigheden beschikken.

Liegen bij kinderen vanaf 12 jaar

In deze fase zetten de kinderen zicht af tegen hun ouders. Ze willen niet meer alles moet jou delen. Ze weten heel goed dat je graag wilt dat ze hun huiswerk maken, kamer opruimen en andere klusjes in huis doen. Ze willen graag zelfstandig worden en gaan zich daarom tegen jou afzetten. Ze hebben alleen niet goed door wat het lange termijn effect is van het liegen. Ze denken vaak alleen aan de korte termijn en dan lijkt het liegen erg slim.

Tips als jouw kind liegt

Wat is toch de reden dat mijn kind liegt, liegen

Zoek naar de oorzaak
Wat is eigenlijk de reden dat jouw kind liegt. Ga samen met jouw kind hiernaar kijken. Misschien helpt het om samen een stuk te lopen. Zo is het minder beladen, dan dat je gaat zitten en praten met jouw kind. Ze voelen dan al snel een druk dat er moet worden gepraat. Als je gaat lopen is de druk een heel stuk minder.

Toon begrip voor jouw kind
Als jouw kind liegt, ga dan niet meteen straffen, maar toon begrip. Wat is toch de reden dat hij liegt. Misschien begrijp je het niet, maar als je alleen al begrip toont voelt jouw kind zicht veilig. Dan zal het minder snel gaan liegen.

Luister echt naar jouw kind
Geef jouw kind elke dag minimaal 5 minuten echt aandacht. Ook als je naar de oorzaak van het liegen aan het kijken bent. Met echt aandacht bedoel ik dat je gaat luisteren en niet afgeleid wordt door bijvoorbeeld jouw telefoon.

Ga niet straffen, maar zoek samen naar een oplossing
Mocht je jouw kind betrappen op een leugen, ga dan niet meteen straffen. Neem de andere tips in gedachten en ga samen naar een oplossing zoeken om het liegen te voorkomen.

Je hebt kunnen lezen dat liegen erbij hoort, op alle leeftijden. Als ze zo nu en dan liegen hoef je je echt niet druk te maken. Komt het vaker voor? Kijk dan wat de oorzaak is en ga samen naar een oplossing zoeken. Zorg dat jouw kind(eren) zich thuis veilig voelen.